ท่านสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้าจาก eBay ได้ด้วยตัวเองโดยใส่เลข Item Number ของสินค้า หรือ URL ของหน้าสินค้า eBay ที่ท่านสนใจในกล่องด้านล่าง (วิธีดูเลข Item Number)